brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

Болест ли е Хиперактивното поведение при децата?

Болест ли е Хиперактивното поведение при децата?

Хиперактивното поведение у децата обикновено не е самостоятелно явление. Почти винаги то се съчетава с дефицит на вниманието и с обучителни затруднения. Касае се за лека, предимно дисфункционална мозъчна увреда. Разпространенността в детска възраст е голяма.
Хиперактивността се изразява в невъзможност детето да остане на едно място, то непрекъснато е в движение, възбудено е, държи се шумно. Действията са импулсивни, без обмисляне на последиците. Наблюдават се бързи смени на една дейност с друга. Имат трудности в организиране на работата или играта. Чести са агресивността и дори асоциалните прояви.
Хиперактивността е по-характерна за предучилищна възраст и ранна училищна възраст. Изразява се в моторно неспокойство включително и по време на сън. Сънят е кратък. Такива деца трудно заспиват и лесно се събуждат.
Обучителните трудности, които имат 50-70% от тези деца се характеризират със затруднени математически операции. Понякога е нарушен фонетичния анализ или се касае за разстройство в разбирането на абстракциите на различно ниво.
Наблюдава се несръчност, тромавост, припряност и липса на хармония в движенията. Понякога по-трудно се усвояват навици като обличане, закопчаване, връзване на обувки, каране на колело и др. Налице са говорни нарушения, смяна на букви, изпускане на знаци при писане и други. Съпровождащите емоционални разстройства са лабилност на настроението, ниска себеоценка, страхови изживявания и др.
Една от хипотезите, е че мозъчните възпаления увреждат някои зони на мозъка и по-точно онези, които ръководат импулсите и бързите реакции. Диагнозата се поставя от невролог след съответното клинично изследване /ЕЕГ и Мозъчна картография/, за да се установи отсъствието на клинична патология. Терапията е разнообразна - основно с невролептични средства, отнасящи се към силно действащите средства и оказващи мощно влияние върху психиката. Затова именно подборът на медикаментите е индивидуален и се назначава само от специалист. Със силата на волята това страдание не може да се отсрани и лечението трябва да се съпровожда от психотерапия. В повечето случаи проявленията постепенно затихват, но лечението е продължително и изисква участието на родителите.