brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

Главоболие в детска възраст

Главоболие в детска възраст

Децата често се оплакват от главоболие. Причините за появата му са многообразни. Разграничават се два типа главоболие – първично и вторично.
Към първият вид се отнасят мигрената, тензионното главоболие и пароксизмалният тип главоболие.
Вторични са всички останали видове главоболие. При тях има непосредствена причина за появата на оплакванията. Най-често това са възпалителни заболявания. Повишената температура винаги се съпровожда от главоболие. Травмите в областта на главата също имат значение. В детска възраст съдовите заболявания на мозъка имат много по-малка роля. Обменните заболявания и туморите на мозъка следва също да се имат предвид.
При мигрената, главоболието по-често е едностранно. Локализирано е в челната, надорбитна област или слепоочно, по-рядко тилно. Протича пристъпно. Придружено е поне от един от следните признаци: гадене, повръщане, светофобия, шумът също го засилва. Продължава от 4- до 72 часа. Има пулсиращ характер. От мигрена боледуват и момичета и момчета.
Доброкачественият пристъпен световъртеж се разглежда кото разновидност на мигрената в детска възраст.
Тензионното главоболие също може да бъде пристъпно, но по-често е хронично. Характеризира се с лека до умерна, предимно двустранна болка със стягащ характер. Обикновено се свързва с психично напрежение или стрес. Като евентуални причини за този вид главоболие се посочват: аномалии в захапката, мускулно напрежение при нефизиологични пози на тялото, училищни или семейни неблагополучия, депресии свързани със стрес и др. От тензионно главоболие боледуват най-често деца над 10 годишна възраст.
При оплакване от главоболие винаги трябва да се отдиференцира първичният от вторичен тип главоболие. За целта е необходима консултация със специалист и при нужда провеждане на необходимите за целта изследвания: Мозъчна картография на ЕЕГ. Длъжни сме обаче да изключим други соматични заболявания и при честа поява на главоболие у децата и подрастващите родителите следва да се обърнат към специалист детски невролог.