brain@kortex-bg.com • тел. 02/953 41 13/15 и 0884 256 533

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

Медицински Център "КОРТЕКС" разполага с последен модел Доплер-Дуплекс за ултразвукова диагностика на съдовете

Медицински Център "КОРТЕКС" разполага с последен модел Доплер-Дуплекс за ултразвукова диагностика на съдовете

Медицински Център "КОРТЕКС" вече разполага с последен модел Доплерова апаратура за ултразвукова диагностика на мозъчни и периферни съдове. Съвременната апаратура дава възможност за изследване на екстра и транскраниални мозъчни артерии при мозъчно - съдова болест, инсулти, главоболие и мигрена, нарушения на мозъчното кръвообръщение и оросяване, замайване, световъртеж и др. Дуплекс - доплера изследва също и периферни съдове - артерии и вени при нарушения вследствие на диабетна полиневропатия, тромбофлебити, разширени вени и др.

 


» Всички новини