brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГРИП

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГРИП

Опасността при острите инфекциозни заболявания идва от многобройните и тежки усложнения. Те са резултат както на грипния вирус, така и на вторични бактериални инфекции или на токсични увреждания. Особено опасни са пораженията, които грипът нанася върху централната и периферна нервна система на човека. В някои случаи те могат да даведат до сериозни увреждания, изискващи решителна лекарска намеса от специалист - невролог.

 

  • Най-честото усложнение при децата е гнойният отит, който може да причини отогенен гноен менингит, а той нанася непоправими поражния върху ценралната нервна система на детето.
  • Често срещано усложнение е и грипният енцефалит /възпаление на мозъка/, което има и много тежки последици -парализа, слабоумие и др.
    При заболяване от грип се засяга и периферната нервна система под формата на различни усложнения като:
  • Парализа на лицевия нерв - изкривяване и слабост на мускулатурата на едната лицева половина. При навреме потърсена помощ от невролог и проведени необходимите изследвания - излекуването е напълно възможно в над 80 % от случаите.
  • Плексити и радикулити - при грипно заболяване получават силно изостряне, разпространение на болката към крайниците и стават особено мъчителни.

 

За щастие в днешно време при ефективна и своевременна диагностика лекарите са в състояние да преодолеят тежките последици от грипното заболяване. Всички усложнения, които грипът причинява на централната и периферна нервна система понякога водят до трайни негативни последствия и пряко застрашават живота на болния.

Това изисква компетентната намеса на специалист - невролог за необходимото изследване:Мозъчна картогарфия на ЕЕГ и правилното лечение на последиците и усложненията след остри грипни заболявания.