brain@kortex-bg.com • тел. 02/953 41 13/15 и 0884 256 533

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

програма ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

програма ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

МЦ "КОРТЕКС" разработи специализирана програма за комбинирано медикаментозно и физиотерапевтично лечение на Диабетната Полиневропатия.

Пакетите включват специализиран преглед, изследване, процедури и вливания.

виж.подробно на:

www.kortex-bg.com/програма-диабетна-полиневропатия/10/103

 


» Всички новини