brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

Изкривявяне на гръбначния стълб /Сколиоза/

Изкривявяне на гръбначния стълб /Сколиоза/

Стойка се нарича обичайната поза на човек по време на покой и движение. Определя се от формата на гръбначния стълб и гръдния кош, от взаимното разположение на главата , раменния пояс, ръцете, туловището, таза и краката. Стойка е и функционално понятие и не е нещо постоянно, неподлежащо на изменения и корекция. Този момент е много важен , тъй като в различни периоди от живота на растящия организъм, под влияние на фактори на външната среда стойката може да се изменя, да се подобрява или влошава. Важно е да знае, че различните нарушения на стойката, особено в ранен стадий на развитието, могат да бъдат напълно коригирани.
Най-честите причини от функционален характер, които могат да доведат до възникаването на гръбначните изкривявания, са слабост и неравномерно развитие на мускулатурата на гърба и на коремната преса, водещи до неравномерно разпределение на “мускулната тяга”. Под въздействието на най-различни фактори, пораждащи се в условията на труда, бита и учението при деца и подрастващи, може да преобладава развитието на едни групи мускули над други.
В началото всички незначителни отклонения в положенито на тялото / като наклон на таза, изкривяване на гръбначния стълб, неправилно положение на главата, асиметрия на раменния пояс и др. / имат функционален характер и подлежат на обратно развитие. Обаче при неблагоприятни условия могат да придобият траен характер и от безобидния дефект на стойката да се получи патологична форма.
Голяма роля за възникването на гръбначни изкривявания има общото състояние на детето.У децата с понижено общо физическо развитие на мускулите след прекарани тежки заболявания, когато няма достатъчно мускулна сила и напрежение за запазване на правилната стойка много лесно се развива сколиоза. Такава форма на нарушение на стойката може да възникне и у физически добре развити деца, ако продължително време са под въздействие на неблагоприятни фактори от външната среда /неправилното седене в училище, неправилно или неравномерно физическо натоварване, носене на училищната чанта с една ръка/. Към този дефект води и привичката на детето да спи на една и съща страна на меко легло. Причини за влошаване на стойката могат да бъдат и някои игри – каране на колело в неправилна поза, отблъскване с един и същи крак при каране на ролер, скачане на един крак и др.

За предпазване от развитие на дефекти на стойката и гръбначни изкривявяния тръбва да се съблюдава:
- Правилно рационално хранене на детето, създаване на условия за нормален сън в нормално положение на тялото , добрата организация на условията в дома и училище, физическите упражнения и игри.
- Най-полезно по време на сън е положението по гръб с изпънати край тялото ръце Най-неблагоприятно е положението на една страна със свити към корема крака. Спането на една страна е допустимо при често обръщане на една или друга страна. Постелята трябва да бъдсе равна, достатъчно твърда, а възглавницата – не висока.
- Физическите упражнения са основни за развитието на мускулатурата и връзковия – ставен апарат.Те способствуват за доброто развитие и формиране, за израстване на костите при условие на адекватното им натоварване.

Сколиозата е деформация на гръбначния стълб и води неизбежно до деформиране на ребрата и целия гръден кош, променя формата и нормалното взаимоотношение на гръдния кош, и на гръдните органи, води до твърде тежки функционални нарушения. Сколиотоичната болест не е местно изкривяване на гръбначния стълб, а тежко общо заболяване, което въвлича в патологичния процес всички най-важни и значими системи и органи на човешкия организъм.
Заболяването има по-голяма честота сред момичетата. Според причините всички съществуващи форми се делят на вродени и придобити. В основата на придобитите форми лежат различни заболявания, прекарани от болните в различните етапи от живота им. Там например фигурират и т.нар. рахитични сколиози.
В основата на училищната или професионална сколиоза е залегнала представата за връзката на сколиозата с порочната стойка при учениците и децата. Продължителната порочна стойка при неправилното седене на чина или в процеса на ежедневната работа води до това, че в едната половина на гръбначния стълб възниква по-силен натиск, вследствие на което растежът на тази половина се забавя, а на противоположната половина, която изпитва по-малък натиск, той се ускорява.
Съществуват прогресираща и непрогресираща форма на сколиотичната болест. Болестта най-бързо прогресира в периода на активния растеж. По-късно деформацията на гръбначния стълб може да се увеличи за сметка на др. причини, главните от които са развитието и прогресирането на дегенеративните изменения на гръбначния стълб.
В последните години се наложи мнението, че не само порочната стойка е причина за придобитата сколиоза, а вече се търси и влиянието на стреса и неврогенната компонента. Обръща се и внимание на семейните наследствено-генетично обусловени форми на сколиотична болест.
По-внимателните родители забелязват първите прояви на болестта, когато детето стане на 7-9-11 години, когато се появява дъгообразно изкривяване на линията, съединяваща върховете на клиновидните израстъци на гръдните прешлени /най-често изпъкналата страна е изкривена на дясно/. Децата с такова заболяване тръбва да бъдат на специален режим. Неправилна е предствата, че такова дете трябва да се движи по-малко. Това води до отслабване на и без това недостатъчно пълноценната мускулатура. Отслабналите мускули не са в състояние да удържат гръбначния стълб, което води до влошаване на деформацията. За такова дете са вредни продължителните вертикални натоварвания. Вредно и е пренатоварването на гръбначния стълб, като носене на тежести, скачане, ски скокове, скачане от трамплин и др.
За укрепване на мускулатурата важно значение има лечебната гимнастика. Тя способства за подобряването и нормализиранетето на обмяната на веществата и на трофиката на тъканите. Увлечението към коригиращи упражнения води до влошаване, ако след тях не се приложи бързо стабилизация на гръбначния стълб. Неоценима роля има дихателната гимнастика, подобряваща не само функцията на дишането, а и сърдечната дейност. Голямо значение се отдава ва масажите, водните процедури, плуването.
Значително приложение имат ортопедичните корсети и физиотерапията при появили се вече коренчеви симптоми.

Коренчевата увреда на гръбначните и периферани нерви може да се изследва чрез неврофизиологичните изследвания: електромиография и електроневрография. Изследването позволява при съмнения да се открият и прогнозират заболяванията на гръбначния стълб в най-ранен стадий и своевременно да се започне комбинирано лечение медикаментозно + физиотерапия.
При ранното откриване на проблема и правилното му диагностициране са налице по-големи възможности за неговото решаване.