brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ

Доплеровата сонография на периферните съдове на крайниците представлява безопасно, неболезнено и без облъчване физиологично ултразвуково изследване на стените и кръвотока на големите и средните съдове на крайниците- артерии и вени на краката и по-рядко и на ръцете. Изследването използва качествата и способностите на ултразвуковата вълна да се разпространява и отразява от тъканите на човешкият организъм, позволяващо чрез сложен компютърен софтуерен анализ да се реализира он-лайн образ (образ на живо) от изследваните структури. Допълнителният доплеров сигнал към ултразвуковата вълна пък позволява изследване на движещата се кръв в съдовете, качествата на нейното протичане, посока и скорост. По този начин се определя състоянието на съдовото русло на изследваните крайници, проходимостта на съдовете, аномалии в стените и по хода на различните артерии и вени, включително изобразяването на атеросклеротични плаки. Така специалистите ангиолози са в състояние да кажат точно за каква болестна картина се касае при даденият пациент.

 

Доплеровата сонография на периферните съдове на крайниците, наричана понякога само периферен доплер   се извършва от специалиста ангиолог с помощта на ултразвукова сонда. Ултразвуковата сонда представлява конструиран трансдюсер с инсталирани пиезоелектрични кристали с едновременна способност да излъчва ултразвукова вълна с определни характиристики и диапазон и същевремнно да регистрира обратно отразената от човешкото тяло излъчена вече от апарата ултразвукова вълна. Сондата се държи в ръката на изследващият и се допира и плъзга по кожата на пациента. Информацията по отведен кабел от сондата се предава в апарата, където след сложен компютърно – математически анализ попада като образ на живо върху екран (монитор) за непосредствено наблюдение от специалиста по време на изследването. Дава съответни възможности за извършване на допълнителни измервания на разнообразни важни параметри на полученият образ върху монитора.

 

Изследването намира приложение при всички проблеми на различни артерии и вени на човешкото тяло, включително при широко известното заболяване ХАНК (хронична периферна артериална недостатъчност на кръвообръщението), при варици (разширени вени), тромбофлебити и флеботромбози и т.н. Но специално в неврологията намесата на съдовият специалист с това изследване се налага в случаите на диабетна полиневропатия. Понякога оплакванията в крайниците при диабетната полиневропатия си приличат и трябва да бъдат разграничени с тези при съдови заболявания и запушвания на съдове на крайниците. Освен това, в хода на самата диабетна полиневропатия като резултат на захарната болест големите съдове също започват да страдат и постепенно могат да се запушат (това е развитието на т.нар. макроангиопатия). Засягането на големите съдове от диабета и тежката диабетна невропатия в допълнение и заедно могат до доведат до развитието на различни опасни усложнения, каквото е диабетното стъпало с различните последици от него, включително до диабетни незарастващи язви по крайниците и гангрена. Последната е риск от загуба на част или на цял крайник след налагащата се ампутация при напредваща гангрена. Затова, за ранното определяне и недопускане развитието на подобни усложнения на захарната болест, както и за разграничаване на диабетната полиневропатия от други съдови проблеми, се налага в тези случаи и намесата на специалистите ангиолози с техният съдов клиничен преглед и извършването на периферен доплер.

 

По този начин, в тясно сътрудничество и с комплексен подход, невролога и ангиолога постигат желаните резултати при лечението на диабетната полиневропатия.