brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

Доплеровата сонография в неврологията се прилага при:

 • мигрена и други типове главоболие;
 • спазми на кръвоносните съдове;
 • изтръпване и лошо оросяване на крайниците;
 • диабетна полиневропатия, макроангиопатия;
 • световъртеж, главозамайване и нарушение на равновесието;
 • отлагане на атеросклеротични плаки по мозъчните съдове;
 • мозъчен инсулт /хеморагичен или исхемичен/;
 • вродени аномалии на мозъчните артерии;
 • ХАНК /Хронична периферна артериална недостатъчност на кръвообръщението/;
 • разширени вени /варици/
 • тромбофлебити и флемботромбози и др.

 

МЦ "Кортекс" разполага с последен модел съдов дуплекс-доплер, който дава отлична възможност за съвършено прецизно диагностициране на всички изменения в оросяване на кръвоносните съдове и проследява в обемно измерение и реално време кръвния ток. Позволява изследване на движещата се кръв в съдовете, качествата на нейното протичане, посока и скорост и определяне на състоянието на съдовото русло, проходимостта на съдовете, аномалии в стените и по хода на различните артерии и вени, включително изобразяването на атеросклеротични плаки.

 

Кръвоносните съдове се изследват с помощта на Транскраниална, Екстракраниална и Периферна Доплерова Сонография.

 

При Транскраниалната Сонография ултразвуковите лъчи проникват през черепната обвивка на дълбочина от 25 до 120 мм и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка. Така се създава възможност на невролога за директно проследяване кръвния ток във вътрешно-черепните мозъчни артерии и се получава цялостна представа за мозъчното кръвообръщение, съдовото съпротивление, количеството кръв, което преминава за единица време, стеснения на кръвоносните съдове, наличието на атеросклеротични плаки и тромби.

 

Изследване съдовете на крайниците при нарушено кръвооросяване, изтръпване, мравучкане и др. се извършва от специалист-ангиолог. Такова изследване е задължително за прецизната диагностика на усложненията на диабета – диабетната полиневропатия.

 

Предимства и недостатъци:

+ Изследването е базирано на принципа на ултразвука, който е абсолютно безвреден и безболезнен за пациентите

+ Методът е неинвазивен и позволява на невролога да проследи кръвоносните съдове по цялата им дължина - да изследва тяхната вътрешна структура - натрупани плаки, разширения, стеснения и др. аномалии, които определят правилното кръвоснабдяване и оросяване.

+ Показва нивото и степента на увредата и има прогностична стойност

 

Изисквания: - Полезно е да се знае, че общото състояние на пациента може да повлияе на стойността и параметрите на получените резултати. Поради това е задължително да се осигуряват условия на пациента за: предварителна релаксация и нормализиране на кръвното налягане, пулсовата честота и дишането; успокояване на дихателните движения, които водят до промяна в концентрацията на въглеродния двуокис в кръвта и тонуса на артериите.

 

Продължителността е различна - от 20 до 40 минути - в зависимост от броя на изследваните съдове.