brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ

ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ

ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ

- ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РИСКА

- ОЦЕНЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

- РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА


ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

- ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

- ИЗГОТВЯНЕ ЗДРАВЕН АНАЛИЗ

- ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ГОДНОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Сайта на СТМ "Кортекс", можете да откриете на адрес: www.stm-kortex.com