brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ЕМГ/ ЕНГ

ЕМГ/ ЕНГ

ЕМГ /електромиография с електроневрография/ служи за диагностициране на всички видове заболявания на периферната нервна система, като:

 • плексити и невралгии – възпалителни процеси на увреждане на мускулната система и периферните нерви .
 • дископатия,
 • ишиас,
 • полиневропатия,
 • посттравматични увреждания,
 • детски паралич,
 • слабост и болки в крайниците,
 • тремор, болест на Минор,
 • паркинсон,
 • мускулна атрофия,
 • промени при ендокринни заболявания,
 • диабетна полиневропатия,
 • артрози,
 • алкохолна невропатия и др.

 

ЕМГ /електромиография/ се прави посредством контактен електрод, който неврологът поставя последователно върху точките, по хода на нерва или върху изследвания мускул /по лицето, по краката, по гърба или ръцете/. Електромиографията изследва мускулната и двигателна активност.

 

При Електроневрографията /ЕНГ/ чрез стимулиране неврологът измерва проводимостта по нерва. Продължителността на изследването е около 10 минути за един нерв или мускул.

 

Предимства и недостатъци:

+ това е единственото електрофизиологично изследване, посредством което неврологът може да постави диагноза
+ само то може да покаже дали травмираният нерв е цял или прекъснат и дали има нужда от операция
+ показва нивото и степента на увредата и има прогностична стойност
- ако неврологът работи с иглен електрод изследването е болезнено