brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИ Е ДЕПРЕСИЯТА?

ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИ Е ДЕПРЕСИЯТА?

Депресията е психично състояние, което се характеризира с нарушения в концентрацията и вниманието, понижено настроение, загуба на интереси, понижена сомооценка и себенеувереност, равнодушно или песимистично възприемане на бъдещето, повишена уморяемост.
За възникването на депресивните симптоми, обикновено са необходими комплекс от причини, времето може да се разглежда като допълнителен фактор, който да засили в някаква степен изразеността на депресивната симптоматика.
Първата грижа при лекуване на депресивните и страхови състояния е да се постави точната диагноза с помощта на обективна медицинска методика - да се отстранят всички съмнения за евентуални функционални увреждания на нервната система или други общи заболявания. Това се постига успешно с възможностите на съвременната компютърна диагностика: ЕЕГ, Доплерова сонография, Вегетативно изследване и др.
Навременното откриване на причините водещи до депресия значително би улеснило лечението, затова консултацията със специалист е необходима, дори при леки симптоми.