brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

За Медицински Център

За Медицински Център

Амбулатория за Специализирана Извънболнична Медицинска Помощ - Медицински Център "КОРТЕКС" е специализиран за компютърна диагностика и лечение на неврологични, детски и психиатрични заболявания, лицензиран в РЦЗ - София по Закона за Лечебните Заведения.

 

Центърът е създаден през 1993 г. и има успешна повече от 22-годишна практика в областта на диагностиката и лечението на редица неврологични заболявания с пациенти от цялата страна.

 

В центъра функционират няколко основни лаборатории за високоспециализирани неврологични и  други, свързани с тях  изследвания:

 1. ЕЕГ / Електроенцефалография/ и Мозъчна картография - за изследвания на централната нервна система;
 2. Доплерова сонография – цветно дуплекс сканиране -  за изследване на кръвообръщение и оросяване – транскраниално и екстракраниално на мозъчните съдове  и периферно – на съдовете на крайниците
 3. ЕМГ /електромиография/  и ЕНГ / електроневрография/ - за изследване на мускули и нерви на  периферната нервна система.
 4. Треморография – изследване за паркинсон
 5. Компютърно изследване на вегетативна нервна система
 6. Видеонистагмография за  изследване на очен нистагъм при замайване и нарушено равновесие. Очила на Френцел.
 7. Компютърна аудиометрия – за детайлно изследване на слуха
 8. Офталмоскопия, Тонометрия и пълни офталмологични изследвания за всички нарушения на зрението и тези, свързани с неврологичните заболявания
 9. ЕКГ – Електрокардиография – за всички пациенти при необходимост

 

Специалистите-невролози работят с най-новите компютърни апарати за функционално неврофизиологично диагностициране. Осигурени са реални възможности за бърза, навременна и висококачествена диагностика на всички заболявания на нервната система, както и на всички техни усложнения.

 

Основни характеристики на изследванията са тяхната прецизност, безболезненост и абсолютна безвредност – няма облъчване и никаква интервенция в организма.

 

Модерната апаратура дава възможност за компютърен контрол на ефекта от лечението, диспансерен отчет и наблюдение на пациентите

 

В  изпълнение на програмата си за комплексност на лечението МЦ "КОРТЕКС" е изградил и  Лечебно звено за физиотерапия и рехабилитация на неврологичните заболявания. То разполага с отлични възможности за успешно лечение на основните неврологични заболявания с помощта на най-модерните апаратни методики – озонова терапия, квантова терапия, няколко вида лазерни апарати, всички възможни апарати за електролечение, ултразвукови и масажни методики и т.н.

 

В МЦ "КОРТЕКС" работят по график и с предварително записване 18 висококвалифицирани специалисти: невролози, неврофизиолози, ангиолог, отоневролог, неврохирург, офталмолог, педиатър, психиатри, психолози, логопед, физиотерапевти и диетолог.

 

Екипът е разработил комплексни лечебно-оздравителни програми, които съчетават най-новите постижения на съвременната медицина, медикаментозното лечение, физиотерапията и лечебното хранене.

 

ЦЕНТЪРЪТ  ИЗВЪРШВА:

 • пакети специализирани медицински прегледи – неврология, отоневрология, ангиология, ендокринология, неврохирургия, офталмология, психиатрия, педиатрия и физиотерапия;
 • високоспециализирани изследвания - ЕЕГ, Мозъчна картография на ЕЕГ, ЕМГ, ЕНГ /електромиография и електроневрография/, Доплерова дуплекс-сонография на всички съдове, Видеонистагмография, Аудиометрия, изследване на вегетативна нервна система със специализирана апаратура, Офталмоскопия, Тонометрия, Ехография на разширени вени, Електрокардиография.
 • физиотерапия със специализирани процедури за резултатно лечение на основните неврологични заболявания с висок клас апаратури от най-ново поколение.