brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ОБРЪЩАМЕ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ ДЕЦА?

ОБРЪЩАМЕ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ ДЕЦА?

Детското главоболие
Главоболието е чест симптом при децата. Разпознава се дори по-рано от 3 годишна възраст и няма полово предпочитание. То е начална проява на на повечето детски болести и може да е породено от редица причини: бактериални и вирусни инфекции, физическа и умствена преумора, прекалено гледане на телевизия или игра пред компютъра. Нерядко то е и фамилно обусловено.
Откриват се ранни температурни гърчове, хиперактивност и проблеми в обучението. Характерна е и тъпа болка в челото или слепоочието, бледност, гадене, повръщане и коремни болки. Понякога след краткотраен сън главоболието изчезва и детето се чувства напълно здраво и ние отдаваме всичко на преумората. Длъжни сме обаче да изключим други соматични заболявания и при честа поява на главоболие у децата и подрастващите родителите следва да се обърнат към специалист и то педиатър-невролог.

Неврологични усложнения при грип
Неочаквани усложнения при по-малките могат да настъпят и след прекарване на остри инфекциозни заболявания.Те са резултат както на грипния вирус, така и на вторични бактериални инфекции или на токсични увреждания. Особено опасни са пораженията, които грипът нанася върху централната и периферна нервна система на човека. В някои случаи те могат да даведат до сериозни увреждания, изискващи решителна намеса от специалист - невролог.
Най-честото усложнение при децата е гнойният отит, който може да причини отогенен гноен менингит, а той нанася непоправими поражния върху ценралната нервна система на детето. Друго често срещано усложнение е грипният енцефалит /възпаление на мозъка/, което има и много тежки последици -парализа, слабоумие и др. За щастие в днешно време при ефективна и своевременна диагностика лекарите са в състояние да преодолеят тежките последици от грипа.

Температурните гърчове
Срещат се почти при всички деца. Те се наблюдават най-често при инфекции на горните дихателни пътища /ангина, хрема, фарингит/, придружени от повишена температура. Клиничните симптоми на температурните гърчове имат най-често тонично-клоничен характер /трептения на крайниците и очите/ и траят от 1-3мин, а броят им не надминава 3-4.
Практически най-важният въпрос е опасността от появата на епилепсия след прекаран температурен гърч. Тук особено полезна за диагнозата и лечението е компютърната диагностика на мозъка - електроенцефалография, каквато се извършва в МЦ"Кортекс". Отклоненията в ЕЕГ записа при правилно лечение отшумяват до 1 месец, но е необходимо след този период да се направи повторно изследване, което вече ще уточни прогнозата на заболяването. Лечението е комплексно: лекува се основното заболяване, прилагат се и противогърчови средства, както и противотемпературни медикаменти. Прогнозата за грипните усложнения и температурните гърчове е добра, при правилно поставена диагноза и приложено лечение.

Черепно-мозъчни травми
Нерадко след преживяване на закрити черепно мозъчни травми /удар по главата със или без загуба на съзнание / започват различни оплаквания:
нарушава се комфорта на съня, наблюдава се промяна в настроението, главоболие, нарушена работоспособност, изптръпване на крайниците,
гадене и повръщане, дори припадъци.
Всичко това са прояви също на нарушена дейност на централната нервна система - функционални или органични.Задължително е до 20 дни след подобни, макар и леки травми да се направят прецизни изследвания на нервната система. Дори в момента детето да няма никакви оплаквания, усложненията нерядко остават скрити и без своевременно лечение могат да се проявят след години.

Ученическата невроза
Функционалните разстройства на нервната система отдавна не са "монопол" на възрастните. Неврозите, невротичните реакции и поведенчески отклонения вече са повече от 30% при учениците и над 50% от студентите.
Учениците най-често страдат от прояви на главоболие, неврастения, страхова, хистерична или депресивна невроза, натрапливи състояния, агресивност в поведението. Универсална рецепта за лечение не може да се приложи, но е наложително своевременно да се потърси компетентна лекарска помощ. Колкото и невинни да изглеждат тези състояния ученикът се нуждае от специализирани грижи за тяхното преодоляване.Отправна точка при лечението е прецизната функционална диагностика на нервната система. Тя дава информация за работата на мозъчните центрове и помага на екипа от невролог-педиатър- психолог и физиотерапевт за правилно насочване на лечението.

Една често срещана ЗАБЛУДА:
"С пубертета детето ще израсне подобни здравословни проблеми и оплаквания!"

!!! През пубертета повечето от състоянията на невроза /депресивна,
страхова и др./, главоболие, намалена способност за концентрация,
тикове, заекване и т.н. дори ЗАЧЕСТЯВАТ и ако не са лекувани своевременно често вече са станали хронични и трудно лечими !!!