brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ОЗОНОТЕРАПИЯ - ЛЕЧЕНИЕТО НА 21 ВЕК?!

Озонотерапията е уникален съвременен високоефективен метод на лечение, при който се използва медицински озон, по-конкретно озоно-кислородна смес, притежаваща мощно лечебно въздействие, благодарение на силните окислителни свойства на озона.

 

Озонотерапията е качествено нова форма на лечение на множество познати и новооткрити заболявания. Огромните възможности на нейното приложение се дължат на свойствата на озона да влияе върху движението и освобождаването  на кислорода в тъканите и регулацията на хомеостазата.

 

Озонотерапията оказва силно антибактериално, антивирусно, противовъзпалително, детоксикиращо и имуно-модулиращо действие, усилва микроциркулацията и обмяната на веществата, помага при нарушено окисление на липидите и повишава активността на системата за антиоксидантната защита.

 

Има добра поносимост и практически няма странични ефекти.  Всичко това дава възможност озонотерапията да се използва при лечението на редица заболявания – белодробни, нарушено кръвообращение, дискови хернии и дископатии, микробни поражения, трофични язви и изгаряния, в кардиохирургията, неврологията, и др.

Увеличеното кислородоснабдяване нормализира функциите на организма и имунната система. Озонът стимулира производството на кръв, и най-вече на белите кръвни клетки - левкоцитите.

Ефектът е  увеличено производство на интерферон, който е туморнекротизиращ фактор, унищожава вирусите на клетъчно ниво и има имуномодулиращо действие. В следствие внесения в организма озон, произведеният интерферон прави клетките устойчиви на вирусите, като активира клетъчния имунитет.

   

Освен споменатите дотук ефекти озонът почиства артериите и вените, подобрява кръвообращението, пречиства кръвта и лимфата, нормализира хормоните и производството на ферменти, спира възпаленията, намалява или спира болките, успокоява нервите, предотвратява инсулт и инфаркт, овладява сърдечната аритмия, подобрява функциите на мозъка и паметта, унищожава токсини, забавя или напълно спира дегенеративните процеси, спира или отстранява автоимунни заболявания и др.

 

Съчетанието на озонотерапията с други физически фактори или лекарствени препарати повишава ефективността на провежданото лечение.

 

Озонотерапията разполага с богат лечебен потенциал. В повечето случаи лечението чрез озонотерапия превъзхожда възможностите на лекарствените методики.

 

Озонoтерапията - универсалният лечебен метод на ХХI век

 

Озонотерапията представлява нов немедикаментозен метод на лечение, който заслужено получава все по-голямо разпространение в целия свят.

 

Заедно със значителните успехи, достигнати в развитието на фармакологията и хирургичните вмешателства, все по-широко започват да се използват немедикаментозните способи на лечение - физиотерапия, иглорефлексотерапия, мануална терапия и др.

 

Лечението с озон-кислородна смес представлява качествено ново решение на актуалните проблеми при лечението на много заболявания. Това е свързано със свойствата на озона да оказва влияние върху транспорта и освобождаването на кислорода в тъканите и регулацията на хомеостазата, които обуславят големия диапазон на приложение на озонотерапията. Тя се използва в терапията, хирургията, акушерството и гинекологията, дерматологията, при инфекциозни и венерически болести.

 

За озонотерапията са характерни просто приемане, висока ефективност, добра поносимост и практически пълно отсъствие на нежелани реакции.

 

Ежегодно хиляди пациенти от Куба, САЩ, Русия, Германия, Швейцария, Италия, Бразилия, Испания, Канада, Мексико получават лечение с метода на озонотерапия при такива заболявания като исхемична болест (сърце, мозък, крайници), хронични вирусни инфекции, гастрит, язвена болест, колит, захарен диабет, гнойни процеси, кожни болести и даже такива като СПИН и рак.

 

За пръв път озонът като антисептично средство е бил използван от А. Wolff още през 1915 г. по време на Първата световна война. В следващите години постепенно се натрупва информация за успешното приемане на озона при различни заболявания.

 

Когато газовата смес О2/О3 встъпва в контакт с кръвта in vivo, произхожда цяла каскада от физически и химични процеси. В механизма на лечебното действие на озона се наблюдава отдиференцирането на неговите първични и вторични реакции. Попадайки в кръвта, озонът встъпва в реакция с големи количества вещества, такива като моно- и полиненаситени мастни киселини и холестерол, представени в липопротеини и в мембраните на клетките. Освен това свободният и протеин-свързаните цистин, метионин, тирозин, триптофан и хистидин, а също и свободните и протеин-свързани въглехидрати се явяват потенциален обект на озона.

 

Механизмът на лечебно действие на озона е установен и добре изучен.

 

Методите на лечение с озон са различни в зависимост от заболяването и от търсения резултат, като курсът на лечение се състои от няколко процедури, като броят им се определя от заболяването и от търсения ефект.

 

Озонотерапията се препоръчва като високоефективен метод за лечение и в около 90% от случаите довежда до положителен лечебен ефект. Тя отлично се съчетава с други методи на лечение, като това допринася за по-добър и бърз ефект.