brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ОТКРИВА ЛИ СЕ РАНО МОЗЪЧНИЯТ ТУМОР ?

ОТКРИВА ЛИ СЕ РАНО МОЗЪЧНИЯТ ТУМОР ?

Често пъти органичните процеси в мозъка - мозъчните тумори започват с наглед невинни неврологични оплаквания - главоболие, световъртеж, общо неразположение, изтръпвания и др., които на пръв поглед минават под общия фон на неврозите.
Първите достоверни данни за наличието на огнищна неврологична симптоматика могат да се получат чрез специализирано изследване - мозъчна картография на ЕЕГ. При задълбочен анализ на компютърните данни специалистите намират изменения в био-електричната активност на мозъка, които не биха могли да се установят от рутинния неврологичен преглед.
Съвременна компютърна апаратура изследва биоелектричната активност на мозъка и много точно открива проблемните зони на нервната система. Цветната мозъчна картография показва как работят отделните мозъчни центрове, къде и какви са пораженията, ако има такива. За разлика от скенера тук няма вредни излъчвания и се улавя всяка промяна във функцията на мозъчната кора. Бързо и прецизно се диагностицират повечето неврологични заболявания на деца и възрастни в най-ранния им стадий.
Pанната диагностика дава възможност да се открият началните изменения в биоелектричната активност на мозъка, за да се направят допълнителни изследвания / КАТ и ЯМР/ за своевременното откриване на започващ развитието си мозъчен тумор и да се предприемат незабавно мерки за лечението му.
Pанната диагностика дава възможност да се открият началните изменения в биоелектричната активност на мозъка, а лечението на сложните неврологични и мозъчно-съдови заболявания е резултатно единствено при правилно и навреме поставена диагноза. Затова съвременната неврология е немислима без пълни, качествени и своевременни функционални изследвания.