brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ОТОНЕВРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ОТОНЕВРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ОТОНЕВРОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ се провеждат като съпътстваща диагностика при следните неврологични заболявания:

  • замайване,
  • световъртеж,
  • несигурна походка,
  • шум в ушите,
  • прилошаване,
  • пристъпно главоболие,
  • мигрена и др.

 

С методите на отоневрологията се изследва равновесният анализатор, което е важно за установяването на дадени неврологични болести и състояния.

 

Равновесният анализатор е сложен сетивен орган, който се намира във вътрешното ухо и стои редом със слуховият анализатор.

 

Равновесният анализатор се нарича често и вестибуларен апарат .Той е тясно свързан с работата на един сложен рефлекс на трепкане на очите при различните им движения. Целта е  да виждаме ясно, дори когато се движим или пък се движат обектите, които опитваме да проследим с очи. Този сложен рефлекс на очите, който се определя от вестибуларния анализатор посредством сложни връзки и вериги в мозъка, се нарича нистагъм. Именно, неговото изследване е основен обект на отоневрологията.

 

Отоневрологичните изследвания представляват неоперативно, безболезнено и безопасно функционално изследване на състоянието на вестибуларният анализатор. Извършва се от квалифициран отоневролог, при което с помощта на редица специфични клинични равновесни проби, компютърно изследване на слуха (аудиометрия), функционална компютърна апаратура за прецизно изследване на нистагъм, известна като компютърна нистагмография или ориентировъчен тест на нистагъма с очила на Френцел, се дава ясна представа за евентуална увреда на вестибуларният апарат, типа увреда (периферна от самият анализатор, централна от увреда на мозъка и функционална от психогенни фактори и състояния).

 

Отоневрологичните изследвания:

1. Изследване на нистагъм с очила на Френцел - отчитат се движенията на очната ябълка при различни положения на главата.

2. Видеонистагмографиия – изследване на вестибуларната система, което позволява доказване на голям брой патологии с централен, периферен или функционален произход. Отоневрологът извършва диагностицирането, чрез компютърна оценка на нистагмените движения на окото.
3. Тонална аудиометрия - аудиограмата позволява на отоневролога да изследва нивото на слуха и да направи сравнение ляво-дясно ухо при съпоставка с нормите за съответната възраст.

 

 Предимства и недостатъци:

+ безболезнено и безвредно

+ лесно и бързо може да разграничи произхода на проблема /централен, периферен или функционален/ и съответно да насочи специалиста към правилното лечение

+ няма специални изисквания към пациента