brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ОТОНЕВРОЛОГИЯ И УНГ

ОТОНЕВРОЛОГИЯ И УНГ

Отоневрологичните оплаквания като съпътстващи прояви на основни неврологични заболявания са отделно направление в дейността на Медицински център "КОРТЕКС".

 

Отоневрологичните прегледи и изследвания са от особено значение при заболявания и процеси, засягащи повече органи и системи. С методите на отоневрологията се изследва равновесният анализатор /вестибуларният апарат/, което е от особено значение за точно диагностициране на определени неврологични болестни състояния.

 

Отоневрологичното изследване представлява неоперативно, безболезнено и безопасно функционално изследване на състоянието на вестибуларния апарат. То се извършва от квалифициран специалист- отоневролог и представлява комплексна система от няколко изследвания:

 • специфични клинични равновесни проби
 • компютърно изследване на слуха /аудиометрия/
 • ориентировъчен тест на нистагъма с очила на Френцел и отоскоп
 • видеонистагмография – прецизно компютърно изследване на очния нистагъм

 

Чрез диагностиката и интерпретацията на получените резултати се определя типа увреда на вестибуларния апарат:

 • Периферна – от самия равновесен анализатор
 • Централна – от увреда на мозъка
 • Функционална – от психогенни фактори и състояния

 

Специализираните прегледи от отоневролог са от значение при следните заболявания:

 • Световъртеж
 • Шум в ушите
 • Замайване
 • Главоболие с неизяснена етиология
 • Вегетативна дистония
 • Мениеров синдром
 • Несигурна походка, Залитане
 • Прилошаване и отпадналост и др.