brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Периодичните профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ включват:

 

1. Задължителни прегледи при:
- Терапевт/вътрешен

 

2. Задължителни изследвания:
- пълна кръвна картина
- урина
- Артериално налягане
- Електрокардиограма

 

3. Допълнителни прегледи при специалист:
- Невролог и/или Офталмолог

 

4. При работа с вредности и повишен риск се извършват и допълнителните задължителни медицински прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3 /1987г. на МЗ

 

Сайта на СТМ "Кортекс", можете да откриете на адрес: www.stm-kortex.com