brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Сайта на СТМ "Кортекс", можете да откриете на адрес: www.stm-kortex.com

 

  • Службата по Трудова Медицина "Кортекс" е регистрирана в Министерство на Здравеопазването през 2004 год.
  • Организацията на дейността в СТМ се извършва от специалисти с висше техническо, икономическо и медицинско образование, с необходимата квалификация по здравословни и безопасни условия на труд.
  • За специфични оперативни дейности при регулярното изпълнение на задълженията по обслужване на фирмите СТМ разполага със сътрудници със средно специално техническо образование.
  • СТМ работи в тясно сътрудничество с акредитираните лаборатории на РИОКОЗ и Националния Център по Хигиена за извършване специализираните измервания на факторите на работната среда.
  • От създаването си до настоящия момент СТМ обслужва над 1000фирми. СТМ има опит в обслужването на фирми в сферата на услугите, администрацията и здравеопазването.