brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ФИЗИОТЕРАПИЯ

КОМПЛЕКСНИФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ЛЕЧЕБНО - ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 

В лечението на неврологичните заболявания на централната и периферна нервна система МЦ"КОРТЕКС" прилага специално разработени от невролог, физиотерапевт и рехабилитатор комплексни лечебно-оздравителни програми. Те са базирани на най-новите тенденции в алтернативната медицина и последните достижения на медицинската техника в областта на физиотерапията. Богатата и модерно оборудвана с поръчкови апарати физиотерапия позволява прилагането на над 23 вида комбинации на  различни лечебни процедури:

 

1. Квантовата терапия  е най-новата програма за комбинирано  едновременно /синергично/ въздействие  върху болното място на два вида лазери, инфра-червена светлина и концентрирано електромагнитно поле. Те са разположени в един тубус и взаимно усилват лечебния си ефект.  Процедурата е абсолютно безвредна и безболезнена, няма никакво облъчване и има многократно завишено лечебно въздействие в сравнение с обикновените лазери.

 

2. Лазертерапията и лазерната акупунктура работят на принципа на нискоенергийни лазери / червен и инфрачервен лазер/, при които лазерният лъч има насочено действие върху зоните на патологичен процес. Използват се различни режими и параметри, определени строго индивидуално за всеки пациент, които осигуряват проникване на лазерния лъч от 2-5 или до 15мм с различна мощност. Лазерното лъчение въздейства върху дилатацията на съдовете и засилва кръвната циркулация, отстранява венозния застой и намалява отока в тъканите

 

- Инфрачервеното лъчение ускорява в дълбочина биологичните процеси, подобрява тъканния метаболизъм и окислителните процеси. Постигат се аналгетичен, регенериращ и противовъзпалителен ефект.

 

- Лазерната акупунктура е метод за въздействие върху акупунктурните точки и зони или т.нар биологично активни точки, чрез който се повлиява  директно определен орган с цел   възстановяване на нарушените му  функции. Механизмът на лазерпунктурното въздействие се покрива с основната същност на рефлексотерапията - възбуждане  на нервната система от рецепторите през гръбначния мозък и основните подкорово-стволови образувания /ретикуларна формация, таламус, хипоталамус, хипофиза и др./ до кората на главния мозък.

 

3. Ултразвуковата терапия се основава върху биологичните и терапевтични ефекти на ултразвука: микромасаж на тъканите; абсорбация на ултразвуковата енергия до тъканите и превръщането й в топлина; възможността за внасяне лекарствени вещества в организма чрез фонофореза. Ултразвукът има противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект.

 

4. Електротерапия чрез използване на галванични, диадинамични и различно модулирани ниско и средно честотни токове /електрофореза и електроосмоза/. При тези процедури се засилва обмяната на веществата, клетъчния метаболизъм, подобрява се кръвооросяването. Електролечението въздейства върху основните нервни процеси на възбуждане и задържане, върху нервно-мускулния апарат, кожно-сетивния, зрителния, слуховия, вестибуларния апарат и вкусовите анализатори.

 

5. Електроаналгезия – най-ново поколение електротерапия, основана на базата на фино-модулирани токове, които имат бърз и много силен обезболяващ ефект.

 

6. TENS - терапията /транскотанна електро нервна стимулация/ е терапия с високоволтови импулси, която обединява предимствата от използването на галваничните, диадинамични и интерферентни токове със силно изразен лечебен ефект. Кратките TENS импулси възбуждат чувствителните нервни влакна, свързани с периферните рецептори, които блокират пътя на болката до централната нервна система. Импулсният ток предизвиква съкращение на мускулите и едновременно рефлекторно засилва кръвообръщението и обменнотрофичните процеси. Има противовъзпалително действие.

 

7. Зоновата терапия и рефлексотерапията са основани на лечебното въздействие, което оказва безлекарственото енергийно третиране на определени зони в човешкото тяло, в които са концентрирани нервните окончания на съответния орган. Няма странични ефекти и въздейства върху укрепване имунната система на целия организъм.

 

8. Дълбока Осцилация - уникален патентован терапевтичен метод, който създава ефективни осцилации /вибрации, трептения/ в третираните участъци, използвайки електростатично притегляне и триене. Тези трептения имат неагресивно и меко, но същевременно дълбоко активно въздействие върху всички структурни компоненти /кожа, съединителна тъкан, кръвоносни и лимфни съдове, мастна тъкан, мускули и нерви/. Неинвазивно, без болка и неприятни усещания осцилациите могат да достигнат до 6-8 см, което е без прецедент при физиотерапевтичните методи.

 

Това са немедикаментозни методи, чрез които се постига балансиране на отклоненията от нормалното състояние в човешкия организъм.

Лечебният ефект се постига без допълнително натоварване на организма с токсини и синтетични препарати. Методиките имат болкоуспокояващо и противовъзпалително действие, подобряват кръвообръщението и оросяването, спомагат за интоксикацията и засилват обменните процеси. Естествено се покачва прага на защитните сили на организма и се балансират  електрофизиологичните и биоенергийни жизнени показатели.

Оптималният брой процедури е от 8-15, като продължителността на лечебния курс се определя в неговия ход. Апаратите имат вградени датчици, показващи степента на лечебно въздействие върху третирания участък.