brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

Как се прави? – базирано е на принципа на ултразвука, който е абсолютно безвреден и безболезнен за пациентите. Работи се с различни по размер сонди, използва се контактен гел, който улеснява проникването на ултразвуковите вълни в дълбочина.
Методът позволява да се проследят кръвоносните съдове по цялата им дължина – да се изследва тяхната вътрешна структура – натрупани плаки, разширения, стеснения и др. аномалии, които определят правилното кръвоснабдяване и оросяване.
Продължителността на изследването е различна - от 20 до40 минути и зависи от броя и състоянието на изследваните съдове.
Вътрешно - мозъчните съдове се изследват с помощта на Транскраниална / Интракраниална/ доплерова сонография. Ултразвуковите лъчи проникват през черепната обвивика на дълбочина от 25 до 120 мм и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка.Така се създава възможност за директно проследяване кръвния ток във вътрешно-черепните мозъчни артерии и се получава цялостна представа за мозъчното кръвообръщение, съдовото съпротивление, количеството кръв, което преминава за единица време, стеснения на кръвоносните съдове, наличието на атеросклеротични плаки и тромби.
Приложение:
= мигрена и други типове главоболие;
= спазми на кръвоносните съдове;
= изтръпване и лошо оросяване на крайниците;
=световъртеж, главозамайване и нарушение на равновесието;
= мозъчен емболизъм;
= отлагане на атеросклеротични плаки по мозъчните съдове;
=мозъчен инсулт / хеморагичен или исхемичен/;
=вродени аномалии на мозъчните артерии;
=състояния след мозъчно-съдови операции и др.
Изисквания: - Полезно е да се знае, че общото състояние на пациента може да повлияе на стойността и параметрите на получените резултати. Поради това преди самото изследване задължително се осигуряват условия на пациента за:
предварителна релаксация и нормализиране на кръвното налягане, пулсовата честота и дишането; нормализиране на белодробната вентилация до получаване на нормални стойности на кръвния ток; успокояване на дихателните движения, които водят до промяна в концентрацията на въглеродния двуокис в кръвта и тонуса на артериите.