brain@kortex-bg.com • за записване 02/9534113/15; 0884256533; 0887/912902

Медицински център "Кортекс", гр. София, yл. "Здраве" № 21

ЛЕЧИМА ЛИ Е ЕПИЛЕПСИЯТА ?

ЛЕЧИМА ЛИ Е ЕПИЛЕПСИЯТА ?

До кога ще пия лекарствата, докторе? Ще оздравея ли някога? Децата ми също ли ще боледуват от епилепсия? Ще се увредят ли черния ми дроб и бъбреците от продължителното приемане на лекарствата?
Това са само част от въпросите, които задават всички болни от епилепсия и техните близки на лекуващия лекар. Отдавна мина времето, когато се считаше, че тази болест е нелечима, че лекарствата се пият до живот или че епилепсията задължително е наследствена.
Битува схващането, че епилепсията е "наказание от бога", че страдащите от епилепсия трябва да края на живота си да се поддържат с лекарства, за да не получават ужасните гърчове, че няма спасение и тази болест- проклятие е нелечима. Известно е, че продължителната и прекомерна употреба на лекарства води до увреждане на черния дроб и бъбреците на болния, а това още повече усложнява неговите страдания.
С появата на нова диагностична електронна и компютърна техника за диагностициране на болестта и нейните разновидности и за проследяване процеса на лечение се дадоха нови възможности за лечението на епилепсията. С такава модерна апаратура за диагностика и контрол на лечението работят специалистите в МЦ "КОРТЕКС".
Появиха се нови и по-добри медикаменти, въведе се лабораторния контрол на концентрацията на лекарствата в кръвния серум и по този начин се постига по-точното им дозиране. Това са някои от факторите, които едва сега дават отговор на поставяните от пациентите въпроси.

Да, епилепсията е лечима в голям процент от заболяванията!

Медикаментите в голям брой от случаите и при доста от формите на епилепсията могат да се спрат след съзнателно приемане и спазване на определените дози за срок от 3-5 години.
Голяма е вероятността болестта да не рецидивира пак след години, но трябва да е ясно едно - без усилията от страна на болния и неговите близки епилепсията се лекува много по-трудно. Трябва стриктно да се спазват указанията на лекуващия невролог - отказване за дълги години от алкохол, дискотеки, безсъние, големи физически натоварвания, свързани с хипервентилация / дълбоко дишане за по-дълго от 2 -3 минути/, спиране или промяна на лекарствата само по лекарските указания.
Само по този начин може да се стигне до излекуване на болестта.